Nimonik (Anımsatıcılar) Tekniği Nedir ve Nasıl Uygulanır ?

Nimonik, İngilizce olarak “mnemonic” hafızayı güçlendiren, hafızaya yardımcı ve hatırlamayı kolaylaştıran bir öğrenme tekniğidir.

  • Bilgiyi öğrenmeyi,
  • Öğrenilen bilgiyi hatırlamayı,
  • Hafızada bilgilerin kalıcı yer edinmesini,
  • Gerektiğinde bilgileri geri çağırmayı içinde barındırmaktadır.

Mnemonic terimi, Yunan mitolojisinde “bellek tanrıçası” olarak bilinen “Mnemosyne” den gelmektedir. Eskiden Yunan’da uzun konuşmaları hatırlamak için çeşitli yöntemler denemişler ve nimonik tekniğini de kullanmışlardır.

Nimonik Tekniğinde hafızadaki bilgilerin kolayca çağırılması amaçlanmıştır. Bu yüzden uzun süreli hafızayı geliştirmede gayet tercih edilen bir tekniktir.  Teknikle birlikte bilgiler kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya taşınır. 

Nimonik Tekniğinde birden fazla teknik türü vardır. Bunlar belirli kalıplarla bir cümle veya bilgiyi ezberlememize, anımsamamıza yardımcı olur. Anımsatıcılar kendi içinde sembol, şifre, resim, şarkı, grafik gibi bölümleri içerir. 

Anımsatıcı Teknikler Nasıl Uygulanır?

  • Kendinize uygun anımsatıcı türünü seçerek uygulamaya başlayabilirsiniz.
  • Hatırlamanızı güçlendirmek adına gün içinde yapacağınız birkaç tekrar bilginin hafızanızda kalıcı yer edinmesini sağlayacaktır.
  • Yüksek sesle, kendi cümlelerinizle ve karşınızdaki bir kişiye anlatır gibi anımsamak istediğiniz bilgiyi tekrar ederseniz sizin için yararlı olur.

Anımsatıcı Teknik Türleri

Yazım Anımsatıcıları

Akılda kalması zor kelime ve kelime gruplarını belirli bir şifreleme yöntemiyle kodlanmasını kapsar. 

Özellik Anımsatıcıları

İsimleri ve yüzleri birbirine entegre ederek hatırlanmasını sağlayan bu tür, ilk kez tanışılan bir kişinin herhangi bir özelliğini görsel olarak tanımlamayı içerir.

Kafiyeli Anımsatıcılar

Bilgileri şiir şeklinde kafiyeli olarak öğrenmek, hatırlanmasını kolaylaştırır.

Görsel Anımsatıcılar

Öğrenmeniz veya hatırlamanız gereken bilgileri resmederseniz eğer görsel hafızanızın çalışmasını sağlayacaksınız. Anahtar kelimeleri birbiriyle bağlantılı hale getirmeniz veya şematik bir biçime çevirmeniz hatırlamanızı kolaylaştırır.